Заказник Зелена Брама

Категорії: Визначні пам’ятки

між селами Нерубайка (на півночі) та Копенкувате (на півдні)

Зелена Брама - це ландшафтний заказник місцевого значення. Розташований на правому березі річки Синюха, між селами Нерубайка (на півночі) та Копенкувате (на півдні).

Площа заказника становить 2948 га. Створений рішенням Кіровоградської обласної ради від 25.09.2009 року № 764. Відповідальна установа: Торговицьке лісництво (кв. 57—155) Державного підприємства «Оникієвське лісове господарство».

Відомим цей лісовий масив став після виходу в 1979 році книги російського поета та письменника Є. А. Долматовського під назвою «Зелена брама. Документальна легенда про одну із перших битв Великої Вітчизняної війни». Вона розповідає про бойові дії 6-їта 12-ї радянських армій Південного фронту, які потрапили в оточення між Уманню та Новоархангельськом в серпні 1941 року. В районі Зеленої Брами та с. Підвисоке, розташованого на його узліссі, містилися військові штаби оточених армій. Лісовий масив став прихистком та останнім районом опору військовослужбовців Червоної Армії. Чимало з них тут загинуло та було поховано.

На східному узліссі Зеленої Брами встановлено пам'ятний знак з сірого граніту з написом: «В цих краях 2-7 серпня 1941 року вели героїчні бої воїни 6-ї і 12-ї армій під командуванням генералів І. М. Музиченка і П. Г. Понедєліна»

Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків по­шу­ком за­хо­ро­нень бій­ців Че­р­во­ної Ар­мії в мі­с­цях бо­їв в пе­р­ші мі­ся­ці вій­ни з фа­ши­ст­сь­кою Ні­ме­ч­чи­ною на те­ри­то­рії «Зе­ле­ної бра­ми» за­йма­єть­ся Ана­то­лій Іва­но­вич Фа­р­ту­ш­ний — уро­дже­нець Під­ви­со­ко­го, по­шу­ко­вець Укра­ї­ни, ди­ре­к­тор му­зею Ор­ша­не­ць­ко­го на­вча­ль­но­го центру дер­жа­в­ної при­ко­р­дон­ної слу­ж­би Укра­ї­ни.


Коментарі

Ще нема коментарів до цього матеріалу. Будьте першим!
Напишіть ваш коментар
Коментар: