Копенкуватський сільський будинок культури

Категорії: БК, Музеї, бібліотеки

вул.Миру, 17, с.Копенкувате

З давніх-давен Копенкувате славилося працелюбними та співочими людьми. Жо­дна подія в селі — весілля, хрестини, іме­нини не обходилися без гучних гулянь і гармошки чи бубна. Серед сільської моло­ді особливо вирізнявся своїм музичним талантом, енергійністю, завзятістю, ідей­ністю Людвіг Аркадійович Войцехівський.

У1964 році, коли було збудова­но сучасний Будинок культури (він розрахований на 360 місць, а також ще є сільсь­кий клуб у Борщовій), тож Людвіг Войцехівський став його директором і зміг втілити всі свої ідеї в життя. Готував стенди, які розповіда­ли про кращих трудівників се­ла, орденоносців, про їх трудо­ві будні і свята. Він створив у селі перший духовий оркестр. За його керівництва запрацю­вали також драматичний, хо­ровий колективи, вокально- інструментальний ансамбль та "Троїсті музики", танцювальний ансамбль, агітаційно-художня бригада "Степівчанка", колектив "Самоцвіти". І сього­дні робота майже всіх їх продо­вжується завдяки людям, які люблять своє село і пісню. Ви­ступи копенкуватчан нікого не залишають байдужими, зачаровують, запалюють кожне серце, запа­дають глибоко в душу, пише сайт районної бібліотеки.

"Степівчанка" була створена у 1976 ро­ці з легкої руки художнього керівника Бу­динку культури Бориса Кіндратовича Пазюка. Згодом його справу продовжив мо­лодий спеціаліст, композитор і поет, та­лановита людина, фахівець своєї спра­ви Анатолій Григорович Форманчук. Ще з дитинства його хвилювала щира укра­їнська пісня. Слухаючи її, його душа то співала, то плакала, то раділа, то суму­вала. Тож після закінчення школи у 1973 році він вступив на курси до Кіровоград­ської школи підготовки керівників худож­ньої самодіяльності, а в 1979 закінчив му­зичне училище. Багато досвіду він поче­рпнув у своїх попередників. У своєму творчому доробку має чимало авторсь­ких творів, у яких — любов до села, до людей, є й пісні, присвячені подіям у "Зе­леній брамі", що відбувалися в роки Ве­ликої Вітчизняної війни.

Першого жовтня 2020-го року
колективи Копенкуватського будинку культури представляли Новоархангельський район на виставці "Агро-Експо" - на сцені вони виступили з програмою "На веселій ноті".


Коментарі

Ще нема коментарів до цього матеріалу. Будьте першим!
Напишіть ваш коментар
Коментар: